HRVATSKA ZEOLITNA UDRUGA
flag.jpg
 
9. HSSSZ

Recentni radovi članova HZU:

The application of the packed bed reactor theory to Pb and Zn uptake from the binary solution onto the fixed bed of natural zeolite
2016; Chemical Engineering Journal; Ivona Nuić, Marina Trgo, Nediljka Vukojević Medvidović
Synthesis and structure characterization of zinc and cadmium dipeptide coordination polymers,
2016; New journal of chemistry; Puškarić, A., Halasz, I., Gredičak, M., Palčić, A., Bronić, J.
Impact of external surface passivation of nano-ZSM-5 zeolites in the methanol-to-olefins reaction,
2016; Applied Catalysis A: General; Losch, P., Boltz, M., Bernardon, C., Louis, B., Palčić, A., Valtchev, V.
Emergence of Oxacillinases in Environmental Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Associated with Clinical Isolates,
2016; Microbial Drug Resistance; Goić-Barišić, I., Hrenović, J., Kovačić, A., Musić, M.S., A.
Structural and degradation studies of a biocompatible Zn-L-tartrate metal-organic framework,
2015; Journal of Solid State Chemistry; Mazaj, M., Kaučič, S., Zabukovec Logar, N.

Aktualno

Širu listu nadolazećih
skupova u organizaciji
članova IZA-e i FEZA-e,
možete vidjeti
ovdje.


(5.7.2021.)


9. Hrvatsko-slovensko-srpski simpozij o zeolitima

Održat će se u Splitu, 23-25. rujna 2021. u prostorijama Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Ulica Ruđera Boškovića 35.

Budući da je počelo masovno cijepljenje protiv covid-19 u RH, nadamo se da će skup ići uživo. Otvoren je kanal za slanje radova (do 4 stranice, slati e-mailom na: hzu@zeolit.hr ), templat možete skinuti klikom ovdje.


Rok za slanje radova je produžen do: 20.8.2021.
Obavijest o prihvaćanju produžen do: 23.8.2021.

Kotizacija za regularne učesnike: 460 HRK (60 EUR)
Kotizacija za studente i umirov.: 230 HRK (30 EUR)

Sudionici putem računalne mreže (online) plaćaju sniženu kotizaciju.
Kotizacija za regularne online učesnike: 230 HRK (30 EUR)
Kotizacija za studente i umirov. online: 115 HRK (15 EUR)

Rana uplata kotizacije do: 27.8.2021.
Nakon toga kotizacija se diže za 115 HRK (15 EUR).


Akomodacija

Smještaj je moguć u puno hotela u Splitu, a ovdje su dogovorene povlaštene cijene.
Hotel Pax***
Hotel More***
Cijene, lokacije objekata i druge mogućnosti možete vidjeti u ovom prospektu.

Plenarni predavači

Prof. Svetlana Mintova, ENSI, Caen, France
Prof. Valentin Valtchev, ENSI, Caen, France
Prof. Girolamo Giordano, University of Calabria, Rende, Italy
Prof. Massimo Migliori, University of Calabria, Rende, Italy

Potpora studentima

Studentske stipendije (6) koje pokrivaju troškove prisustvovanja 9HSSSZ, u iznosu od 250 EUR, su osigurane preko Europske udruge nacionalnih društava (FEZA). Više o prijavama na ovoj poveznici.

Organizacijski Odbor:
Doc. dr. sc. Ivona Nuić, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Hrvatska
Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Hrvatska
Prof. Marina Trgo, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Hrvatska
Doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Hrvatska
Prof. dr. sc. Sandra Svilović, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Hrvatska
Dr. sc. Josip Bronić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
Prof. dr. sc. Jasna Hrenović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Hrvatska
Prof. dr. sc. Nataša Zabukovec Logar, Nacionalni kemijski institut, Ljubljana, Slovenija
Prof. dr. sc. Nataša Novak Tušar, Nacionalni kemijski institut, Ljubljana, Slovenija
Doc. dr. sc. Jelena Dikić, Sveučilište u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija
Izv. prof. dr. sc. Vladislav Rac, Sveučilište u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, SrbijaZnanstveni i programski odbor:
Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Hrvatska
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Hrvatska
Dr. sc. Tatjana Antonić Jelić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
Dr. sc. Sanja Bosnar, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Hrvatska
Prof. Xuesen Du, Sveučilište Chongqing, Kina
Prof. Qiang Wang, Šumarsko sveučilište u Pekingu, Kina
Dr. sc. Matjaž Mazaj, Nacionalni kemijski institut, Ljubljana, Slovenija
Dr. sc. Petar Djinović, Nacionalni kemijski institut, Ljubljana, Slovenija
Dr. sc. Andraž Krajnc, Nacionalni kemijski institut, Ljubljana, Slovenija
Dr. sc. Aleksandra Daković, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija
Prof. dr. sc. Ljiljana Damjanović-Vasilić, Sveučilište u Beogradu, Fakultet za fizičku kemiju, Srbija
Prof. dr. sc. Vladimir Simić, Sveučilište u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija