HRVATSKA ZEOLITNA UDRUGA
flag.jpg
 
Novosti

Recentni radovi članova HZU:

The application of the packed bed reactor theory to Pb and Zn uptake from the binary solution onto the fixed bed of natural zeolite
2016; Chemical Engineering Journal; Ivona Nuić, Marina Trgo, Nediljka Vukojević Medvidović
Synthesis and structure characterization of zinc and cadmium dipeptide coordination polymers,
2016; New journal of chemistry; Puškarić, A., Halasz, I., Gredičak, M., Palčić, A., Bronić, J.
Impact of external surface passivation of nano-ZSM-5 zeolites in the methanol-to-olefins reaction,
2016; Applied Catalysis A: General; Losch, P., Boltz, M., Bernardon, C., Louis, B., Palčić, A., Valtchev, V.
Emergence of Oxacillinases in Environmental Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Associated with Clinical Isolates,
2016; Microbial Drug Resistance; Goić-Barišić, I., Hrenović, J., Kovačić, A., Musić, M.S., A.
Structural and degradation studies of a biocompatible Zn-L-tartrate metal-organic framework,
2015; Journal of Solid State Chemistry; Mazaj, M., Kaučič, S., Zabukovec Logar, N.

Aktualno

Širu listu nadolazećih
skupova u organizaciji
članova IZA-e i FEZA-e,
možete vidjeti
ovdje.


(19.10.2022.)


9th FEZA Congress

Poštovane kolege,

Nakon inspirirajuće FEZA virtualne konferencije, održane u srpnju 2021., okrećemo se prema Portorožu. Unaprijed se veselimo da ćemo Vam „uživo“ zaželjeti dobrodošlicu na 9. konferenciju Federacije europskih zeolitnih udruga, koja će se održati 2-6.7.2023. u Portorožu, Slovenija.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je otvorena web stranica za prijavu sažetaka unutar glavne teme Porozni materijali za „Zelenu“ budućnost

Prijava abstrakata je otvorena do 30. studenog 2022.Iako Hrvatska zeolitna udruga nije politička nego strukovna udruga, članovi HZU protestiraju protiv agresije na Ukrajinu, protiv rata i protiv patnji Ukrajinskog naroda.
Uz nadu da će mir brzo biti uspostavljen, solidariziramo se i podupiremo Ukrajinski narod!

Slava Ukrajini!