HRVATSKA ZEOLITNA UDRUGA
flag.jpg
 
Novosti

Recentni radovi članova HZU:

The application of the packed bed reactor theory to Pb and Zn uptake from the binary solution onto the fixed bed of natural zeolite
2016; Chemical Engineering Journal; Ivona Nuić, Marina Trgo, Nediljka Vukojević Medvidović
Synthesis and structure characterization of zinc and cadmium dipeptide coordination polymers,
2016; New journal of chemistry; Puškarić, A., Halasz, I., Gredičak, M., Palčić, A., Bronić, J.
Impact of external surface passivation of nano-ZSM-5 zeolites in the methanol-to-olefins reaction,
2016; Applied Catalysis A: General; Losch, P., Boltz, M., Bernardon, C., Louis, B., Palčić, A., Valtchev, V.
Emergence of Oxacillinases in Environmental Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Associated with Clinical Isolates,
2016; Microbial Drug Resistance; Goić-Barišić, I., Hrenović, J., Kovačić, A., Musić, M.S., A.
Structural and degradation studies of a biocompatible Zn-L-tartrate metal-organic framework,
2015; Journal of Solid State Chemistry; Mazaj, M., Kaučič, S., Zabukovec Logar, N.

Aktualno

Širu listu nadolazećih
skupova u organizaciji
članova IZA-e i FEZA-e,
možete vidjeti
ovdje.


(19.10.2022.)


9th FEZA Congress

Poštovane kolege,

Nakon inspirirajuće FEZA virtualne konferencije, održane u srpnju 2021., okrećemo se prema Portorožu. Unaprijed se veselimo da ćemo Vam „uživo“ zaželjeti dobrodošlicu na 9. konferenciju Federacije europskih zeolitnih udruga, koja će se održati 2-6.7.2023. u Portorožu, Slovenija.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je otvorena web stranica za prijavu sažetaka unutar glavne teme Porozni materijali za „Zelenu“ budućnost

Prijava abstrakata je otvorena - produžena do 31. siječnja 2023.Iako Hrvatska zeolitna udruga nije politička nego strukovna udruga, članovi HZU protestiraju protiv agresije na Ukrajinu, protiv rata i protiv patnji Ukrajinskog naroda.
Uz nadu da će mir brzo biti uspostavljen, solidariziramo se i podupiremo Ukrajinski narod!

Slava Ukrajini!